De Missiewerkgroep Onthaal Sint Anna steunt volgende projecten:

missiekring SA

Via Missio steunen we inlandse seminaristen, vroeger op naam nu niet meer; Missio zal de steun daaraan besteden waar nodig.

MOPP (Mission Ouvrière St.Pierre et Paul) – Brazilië: was het werk van Pater Gaspard Neerinck, priester van het bisdom Brugge. Hij sloot in 1967 aan bij MOPP en priester Jacques Loew (priester arbeider ); hij verbleef van 1968 tot 1998 zelf in Brazilïe ook als priester arbeider. Doel van het project: opleiding van priesters Daarna kreeg pater Neerinck nog een opdracht in Berlijn, Parijs en Toulouse waar hij vorig jaar overleed. Hij was familie van Zuster Griet Neerinck (Zuster van Maria van Pittem).

HOSPITALISATIE CENTRUM  - KISENSU, CONGO: werk Zuster Lieve Boute ( Zuster van het Geloof, Tielt): is een centrum voor ondervoede kinderen. Zuster Boute verbleef in Congo van 1961 tot 2004 en werkte mee aan de evolutie van hun project: een gezondheidscentrum, een hospitalisatiecentrum, een kraaminrichting. Sinds 2004 (Zuster Boute kwam dan terug naar België) is het project volledig in handen van de Congolese Congregatie; wij blijven hen echter steunen. Er is goed contact via de familie Boute (één van de medewerksters is de schoonzus van Zuster Lieve).

BOUWPROJECTEN – KIVUKONI, Tanzania. Het project van Father Gowa Andrew. Andrew was onze beursstudent (via Missio) van 1989 tot 1992. Ook na zijn priesteropleiding bleef hij zelf contact houden. Tijdens zijn verder studies in Catania komt hij ons bezoeken, neemt hij deel aan ons missiefeest en maakt meteen veel vrienden hier. Bij zijn terugkeer naar Tanzania krijgt hij 3 parochies toegewezen; hij vroeg onze steun. Intussen bouwde hij samen met zijn mensen een kerk( 2003), een priesterhuis met vergaderlokaal voor de parochies (2004); in een andere parochie kwam er een kleuterschool en parochielokalen (2006); hij onderhoudt regelmatig contact met ons. Hij kreeg ook eens  extra hulp na mislukking van de oogst: hij kreeg geld om voldoende zaaigoed te kunnen kopen.

MEDISCH CENTRUM EN HULP AAN ONDERVOEDE KINDEREN – RUKOMA, Rwanda: dit was het missiehuis van de zusters van Maria, Pittem; in 1994 tijdens de genocide kwamen de zusters terug naar België. Het werk is ondertussen overgenomen door de inlandse congregatie, ze werken verder in dezelfde geest; maar naast het Medisch centrum en opvang van moeders met ondervoede kinderen zet de congregatie zich ook ten volle in voor armen en bejaarden (zij worden door hun dorpsgenoten uitgesloten en aan hun lot overgelaten), de zusters zorgen voor hen; inlandse lekenbroeders staan hen bij. De congregatie levert bijzonder goed werk; de steun die Pittem kreeg gaat nu via Pittem naar Rukoma.De overste komt af naar België, we hebben ze reeds een paar keer mogen ontmoeten. Contact verloopt via de zusters van Pittem.

VORMING VAN VROUWEN IN PASTORALE EN SOCIALE OPDRACHTEN-DAMONGO, Ghana: we schrijven 2001; Bisschop Nameeh van Ghana komt naar het bisdom Brugge en vraagt steun voor de oprichting van een nieuwe parochie ‘Sint Anna’. Samen met Pastoor Ignace Dewitte wordt een plan van samenwerking opgesteld. Hij vraagt een Sint Annabeeld maar dat ziet de werkgroep niet zitten; de werkgroep verzamelt wel de nodige fondsen (dat beeld wordt niet aanzien als echt missiehulp). De missiewerkgroep engageert zich dan voor opleiding van vrouwen, daar vrouwen in Ghana sterk ondergewaardeerd zijn. Er is afwisselend een goede en dan weer een minder goede samenwerking (communicatie verliep niet altijd even vlot…verplaatsing van plaatselijke priesters enz…). Maar in 2010 was er een zeer goede werking ter plaatse: vrouwen leerden brood bakken en zelf ook een verkoopstand te organiseren, ze hebben ook een eigen parochiefeest in elkaar gestoken ; een oogstfeest laat hen toe zelf geld in te zamelen. Er werden ook 2 priesters gewijd. De communicatie verloopt nu vlotter via internet.