Uitvaartvieringen kunnen momenteel alleen in heel beperkte kring (maximum 30 personen, met een afstand van 1,5 meter).

Raadpleeg deze pagina op Kerknet met antwoorden op veelgestelde vragen.

KERKELIJKE UITVAART

 

Als je een geliefde verliest of je wordt zelf met je eindigheid geconfronteerd, dan kun je die ervaring aangrijpen om stil te staan bij al wat goed en mooi was.

Christenen geloven in Jezus, de levende Heer. Zijn leven, dood en verrijzenis doen hen hopen en geloven dat de dood niet het laatste woord heeft.

Een kerkelijke uitvaart is daarom tegelijk een viering van de verrijzenis, vol hoop en dankbaarheid. De kerkgemeenschap neemt er afscheid van het gestorven lichaam, maar bidt ook dat God zich over de overledene ontfermt en dat Hij ook wie achterblijft, niet vergeet.

Hoe vraag ik een kerkelijke uitvaart aan?

  1. Bij een overlijden neem je eerst contact op met de begrafenisondernemer. Die regelt alle formaliteiten. Wie een kerkelijke uitvaart wil, kiest voor een dienst in een kerk.
  2. Voor een kerkelijke uitvaart telefoneer je (samen met de begrafenisondernemer) naar onze uitvaartlijn 0460 95 69 75. Zuster Myriam of Georges Vanparys zorgen voor de verdere contacten.
  3. De voorganger komt op rouwbezoek en helpt de uitvaart mee voorbereiden.

Na de uitvaart...

Ook als de uitvaart voorbij is, verliezen we de doden en hun geliefden niet uit het oog. We herdenken de overledenen die kerkelijk begraven werden tijdens één van onze herdenkingsvieringen op zondag om 10.30 u. in de Christus-Koningkerk. Na de viering is er ontmoeting bij een drankje.

Elk jaar met Allerzielen willen we ons de namen herinneren van mensen die ons dierbaar zijn en waarvan we afscheid hebben genomen het voorbije jaar. Tijdens de gedachtenisviering wordt aan alle aanwezigen een gedachteniskaartje uitgedeeld met de namen van alle overledenen van wie we het voorbije jaar afscheid hebben genomen. Na de viering wordt aan elke familie het gedachteniskruisje met de naam van de afgestorvene meegegeven dat na de uitvaart in de kerk opgehangen was.

De volgende gedachtenisviering is op zondag 1 november 2020 om 18.00 u. in de Christus-Koningkerk, Gerard Davidstraat 2.