KERKELIJKE UITVAART

 

Als je een geliefde verliest of je wordt zelf met je eindigheid geconfronteerd, dan kun je die ervaring aangrijpen om stil te staan bij al wat goed en mooi was.

Christenen geloven in Jezus, de levende Heer. Zijn leven, dood en verrijzenis doen hen hopen en geloven dat de dood niet het laatste woord heeft.

Een kerkelijke uitvaart is daarom tegelijk een viering van de verrijzenis, vol hoop en dankbaarheid. De kerkgemeenschap neemt er afscheid van het gestorven lichaam, maar bidt ook dat God zich over de overledene ontfermt en dat Hij ook wie achterblijft, niet vergeet.

Hoe vraag ik een kerkelijke uitvaart aan?

  1. Bij een overlijden neem je eerst contact op met de uitvaartondernemer. Die regelt alle formaliteiten. Wie een kerkelijke uitvaart wil, kiest voor een dienst in een kerk.
  2. Voor een kerkelijke uitvaart telefoneer je (samen met de uitvaartondernemer) naar onze uitvaartlijn 0460-95.69.75. Zuster Myriam of Georges Vanparys zorgen voor de verdere contacten.
  3. De voorganger komt op rouwbezoek en helpt de uitvaart mee voorbereiden.