Hier vindt u zinvolle inspirerende initiatieven.

 

Het Babelatelierbabelatelier2019

Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In het Bab[b]elatelier gaan we met elkaar aan de babbel over de Bijbel. Zo ontstoffen we de oude grondteksten. Om onze eigen denkkaders en patronen te doorbreken. Om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen.

Maria Magdalena: hoer, zondares, minnares, apostel, mystica?

Maria Magdalena beroert al eeuwen de gemoederen. Hoer, zondares, minnares, apostel of mystica. Voorwerp van legendevorming en tot op de dag van vandaag inspirerend voor velen. Er staat een evangelie op haar naam, en in de vroegchristelijke literatuur komt ze vaak ter sprake. De apostelen vluchten weg als het moeilijk wordt, maar zij blijft Jezus volgen. Zij staat onder het kruis en is kroongetuige van de verrijzenis van Jezus.

Kom mee op ontdekkingstocht in het babelatelier. Elke avond belichten we één facet van dit veelzijdige personage.

Het evangelie: dan toch geen mannenbastion?

Maandag 30 september 2019

Nadine Van Parys, Sam Janssens en Jean Bastiaens

 

Een initiatief van YOT vzw i.s.m. Bijbelhuis Zevenkerken en Motief vzw.

 

Cappuccino-avonden

Cappuccino2019

In deze reeks Cappuccino-avonden willen wij stilstaan bij de ontmoeting van Franciscus met de sultan 800 jaar geleden.. Hoewel vaak geconfronteerd met de extreme uitwassen van enkele Islam-groeperingen maakt een bezinning op het geloof van de Islam ons ontvankelijk voor de rijkdom van deze geloofstraditie. Franciscus is in de ontmoeting met de sultan een evangelische broeder geweest die vrede en verzoening metterdaad beleefde, omdat de moslim evenzeer een kind van God is en een broeder die onze eerbied waardig is.

FRANCISUS EN DE SULTAN, een verlangen naar universeel broederschap

Dinsdag 24 september 2019

Inleider: Barbara Mertens

 

Een initiatief van Tauwest.