Vieringen afgelast

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie beslist de Bisschoppenconferentie van België om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen.

Doopsels en huwelijksvieringen worden door de overheid niet meer toegestaan, ook niet in beperkte kring. We moeten ze uitstellen naar onbepaalde datum.

In overleg met de uitvaartverzorger en de familie wordt een uitvaartdienst in sterk beperkte kring gehouden (maximum 30 personen, met een afstand van 1,5 meter).
Nadiensten kunnen later altijd plaatsvinden in ruimere familie- en vriendenkring.

Voor wie tijdens het weekeinde de zondagse misviering wil volgen, verwijzen we graag naar:

  • Radio Maria – via DAB+ radio
  • Radio 1: elke zondag om 10 uur
  • Televisiemis: VRT Eén – om de 14 dagen, zondag om 10 uur
  • Televisiemis: KRO, Nederland – elke zondag om 10 uur
  • Televisiemis: France 2 ‘Je jour du Seigneur’ – elke zondag om 11 uur
  • KTO-tv : https://www.ktotv.com/guide/- elke zondag om 18.30 uur

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens. De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen. Kerknet, Cathobel, KTO, KERK & Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

Ga naar de Veelgestelde vragen Coronamaatregelen van bisdom Brugge


Secretariaat gesloten

Het centraal secretariaat en de vier onthaalpunten van onze pastorale eenheid worden voorlopig gesloten.

We blijven wel telefonisch en per mail bereikbaar.


Bijeenkomsten afgelast

Ook alle andere bijeenkomsten georganiseerd door de parochie werden afgelast of uitgesteld.


Brief van het parochieteam

Lees ook onze brief van het parochieteam