HBP2022 klNa een onderbreking van twee jaar zal op Hemelvaartsdag 2022 de wereldberoemde Heilig-Bloedprocessie opnieuw door de straten van de Brugse binnenstad trekken. Ongetwijfeld zullen veel Bruggelingen weer uitkijken naar deze feestelijke dag. Zowel doorsnee-inwoners als prominenten stellen er prijs op aan de processie deel te nemen of aanwezig te zijn op het parcours. De internationale faam van de processie is algemeen erkend: sinds 2009 is de Heilig-Bloedprocessie opgenomen op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO-werelderfgoed).  

prayer klDe situatie in Oekraïne houdt iedereen bezig. Alle hulp is nu belangrijk voor de Oekraïners. Als pastorale eenheid willen we ook ons steentje bijdragen. We zetten in op gebed en ook op solidariteit door goederen en geld in te zamelen om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen.wit break

We openen ons hart voor wat God doorheen een bijbeltekst aan ieder van ons wil zeggen. De contemplatieve dialoog vindt plaats in de kapel van de Karmelieten (Ezelstraat 28, in het centrum van Brugge) en dit van 19u30 tot 21u30.

De volgende datum is: 31/05.

Iedereen is van harte welkom, ook als je er een vorige keer niet kon bij zijn!

Als vrucht van de voorbije coronamaanden kunnen we in onze pastorale eenheid een nieuwe Missiewerkgroep boven de doopvont houden. Deze ellenlange maanden dwongen ons om op pastoraal vlak een en ander te herzien of te herwerken. Noem het een nieuwe adem geven. Mede onder stimulans van de krachtige missiewerking van de voorbije jaren willen we blijvend inzetten en toekomst geven aan onze gerichtheid op de Derde Wereld, meer bepaald onze verbondenheid met de armste geloofsgemeenschappen en onze pastorale zorg aan armen en zieken.

Arnold Traen SSinds 1 januari 2021 begon Arnold Traen als pastoraal onthaalmedewerker in de Sint-Salvatorskathedraal. Voor velen in het Brugse is Arnold reeds gekend, vooral in zijn woonplaats Assebroek. Hoog tijd om eens dieper te kijken