Op Allerzielen herdenken we alle dierbare overledenen. Het is de gewoonte dat we je uitnodigen naar een ‘dag van herdenken’, in het bijzonder voor alle overledenen van november 2020 tot 2021.

Je bent welkom op dinsdag 2 november in de kerk van Christus-Koning, Gerard Davidstraat 2. We bieden twee initiatieven aan:

• Van 14 uur tot 19 uur kan je vrij de kerk bezoeken om tot rust te komen. Er is bezinnende muziek, we bieden je enkele teksten aan die steunen en moed geven. Je kan ook het naamkruisje van je dierbare overledene en een gedachteniskaarsje naar huis meenemen.

• Om 19 uur is er in de kerk een gedachtenisviering waar we de overledenen van het voorbije jaar herdenken. Ook dan kan je het naamkruisje en gedachteniskaartje naar huis meenemen.

Met enkele vrijwillige medewerkers zijn we graag aanwezig om je van harte te verwelkomen.

 

Als vrucht van de voorbije coronamaanden kunnen we in onze pastorale eenheid een nieuwe Missiewerkgroep boven de doopvont houden. Deze ellenlange maanden dwongen ons om op pastoraal vlak een en ander te herzien of te herwerken. Noem het een nieuwe adem geven. Mede onder stimulans van de krachtige missiewerking van de voorbije jaren willen we blijvend inzetten en toekomst geven aan onze gerichtheid op de Derde Wereld, meer bepaald onze verbondenheid met de armste geloofsgemeenschappen en onze pastorale zorg aan armen en zieken.

Parochieassistent Hans en priester Stijn werden aangesteld in de pastorale eenheid door vicaris-generaal Marc Steen.

We wensen hen veel werkvreugde!

aanstelling S vlnr: vicaris-generaal Marc Steen, priester Stijn Vanhee, parochieassistent Hans Schilders en diaken Arnold Traen

Arnold Traen SSinds 1 januari 2021 begon Arnold Traen als pastoraal onthaalmedewerker in de Sint-Salvatorskathedraal. Voor velen in het Brugse is Arnold reeds gekend, vooral in zijn woonplaats Assebroek. Hoog tijd om eens dieper te kijken waar zijn inspiratie ligt en wat pastoraal onthaalmedewerker juist inhoudt.

Trappist van achtergrond.